Home Porady, programy Porady prawne. Ujęcie w sprawozdaniu Rb-28S wydatków niewygasających
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-28S wydatków niewygasających PDF Drukuj Email
Środa, 11 Grudzień 2013 12:46
Rada powiatu podjęła uchwałę, w której określiła wykaz wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego. Kwotę wydatków niewygasających oszacowano na 620.000 zł, natomiast ostateczny termin ich realizacji upływa z dniem 31 maja roku kolejnego. Jak ująć wydatki niewygasające w sprawozdaniu Rb-28S?

Odpowiedź: W rocznym sprawozdaniu Rb-28S jednostka samorządu terytorialnego w kolumnie "Wydatki wykonane" wykaże całość poniesionych w roku budżetowym wydatków (odpowiadających wielkości wydatków zewidencjonowanych na koncie 902 "Wydatki budżetu") powiększonych o kwotę 620.000 zł, odpowiadającej wydatkom uznanym za niewygasające z końcem roku budżetowego.

Wydatki niewygasające w kwocie 620.000 zł zostaną również wykazane w kolumnie "Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego". Wykazywane są one w rocznym sprawozdaniu Rb-28S
w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej (właściwych, ze względu na rodzaj wydatku).

Podstawa prawna:

    Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885).
    Rozporządzeniu ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 289).
    Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.).
 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 159 gości