Home Porady, programy Porady prawne. Jak rozliczyć wynajem prywatnego mieszkania przez czynnego podatnika VAT?
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Jak rozliczyć wynajem prywatnego mieszkania przez czynnego podatnika VAT? PDF Drukuj Email
Wtorek, 29 Wrzesień 2009 17:50

Jak rozliczyć wynajem prywatnego mieszkania przez czynnego podatnika VAT?

Czy wynajmując mieszkanie na cele mieszkalne i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą (podatnik VAT), powinnam wystawiać faktury za wynajem ze stawką "zw" i wykazywać ten dochód w deklaracji VAT-7 w poz. 20 (sprzedaż zwolniona)? Czy jeżeli mieszkanie wynajmę na cele niemieszkalne (forma opodatkowania ryczałt), stawka VAT 22%, będę obliczać kwotę ryczałtu od kwoty, która wpłynęła na moje konto bankowe, pomniejszonej o kwotę VAT? Czy będę miała jakieś prawo do odliczenia VAT z faktur kosztowych dotyczących tego mieszkania?

Czynni podatnicy VAT wynajmujący prywatne mieszkania na cele niemieszkalne mogą na zasadach ogólnych korzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego. W konsekwencji mogą oni odliczać podatek naliczony od wszelkich zakupów towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia tych opodatkowanych usług najmu (np. od zakupów mediów, jeśli to oni ponoszą koszty mediów).
Opodatkowaniu VAT podlegają czynności podlegające opodatkowaniu VAT (art. 5 ust. 1 ustawy o VAT) wykonywane przez podatników tego podatku, działających w charakterze takich podatników. Podatnikami VAT są zaś osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT).

Pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu VAT definiuje art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wynika z niego, że działalność gospodarcza w rozumieniu VAT obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na gruncie tego przepisu wszelki najem lub dzierżawa stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu VAT, a w konsekwencji wynajmujący i dzierżawcy są w tym zakresie podatnikami tego podatku. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 6 września 2006 r. (sygn. I SA/Wr 1254/05, publ. M. Podat. 2007/1/34).

Oznacza to, że czynny VAT-owiec (podatnik wystawiający faktury i składający deklaracje VAT-7/VAT-7K/VAT-7D), wynajmując prywatnie mieszkanie, jest z tego tytułu podatnikiem VAT. W konsekwencji winien on taki najem dokumentować fakturami VAT ze stawką "zw" (wynajem mieszkań na cele mieszkaniowe jest zwolniony przedmiotowo od podatku - art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o VAT) i wykazywać obrót z tego tytułu w poz. 20 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (sprzedaż zwolniona od podatku). Dotyczy to również omawianego przypadku.

Natomiast wynajem prywatnych mieszkań na cele inne niż mieszkaniowe jest opodatkowany według stawki podstawowej 22% (nie korzysta bowiem ze wskazanego zwolnienia od podatku) i winien być przez podatników dokumentowany fakturami z naliczonym podatkiem należnym (według wskazanej stawki 22%), a obrót z tytułu tego najmu - wykazywany w poz. 28 i 29 składanych przez nich deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Również to dotyczy omawianego przypadku.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że w przypadku opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu brak jest przepisów wyłączających wprost z opodatkowania ewentualny podatek należny naliczony przez wynajmujących. Niemniej należy uznać, że w takich przypadkach przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem jest kwota netto, tj. kwota pomniejszona o należny z tytułu wynajmu VAT (podobnie jak ma się rzecz w przypadku opodatkowania ryczałtem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej). Inna interpretacja przepisów prowadziłaby do niedopuszczalnego podwójnego opodatkowania.

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 4 załącznika nr 4 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.


 

 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 233 gości