Home Porady, programy Porady prawne. Koszty dojazdów do miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Koszty dojazdów do miejsca wykonywania działalności gospodarczej. PDF Drukuj Email
Środa, 19 Maj 2010 06:41
Koszty związane z dojazdem przedsiębiorcy do miejsca wykonywania działalności gospodarczej wydają się być kosztami służącymi wyłącznie tej działalności, na podobnej zasadzie jak koszty, które mogą potrącać pracownicy dojeżdżający do miejsca pracy.

Przy czym w przypadku pracowników będą to koszty zryczałtowane, a dopiero, gdy te okażą się niższe od kosztów faktycznie ponoszonych, pracownik ma prawo, oczywiście przy zachowaniu określonych przez przepisy warunków, uwzględnić koszty faktycznie ponoszone. Ustawodawca uznaje bowiem co do zasady związek pomiędzy kosztami dojazdu do miejsca wykonywania pracy a tym źródłem przychodów.

Również przedsiębiorca powinien mieć zatem możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów kosztów związanych z dojazdem do miejsca wykonywana działalności gospodarczej. W tym przypadku także zachodzi bowiem związek pomiędzy kosztami a ich wpływem na możliwość osiągania przychodów, o którym mowa w art. 22 ust. 1 updof.

Na tę możliwość wskazują również organy podatkowe. Dla przykładu Minister Finansów wypowiedział się w piśmie z 2 lipca 1992 r. (nr 2/10-8010-0665/92), że:

"Wydatki poniesione w związku z przejazdami osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z miejsca zamieszkania do zakładu, i z zakładu do miejsca zamieszkania stanowią koszty uzyskania przychodów."

Aktualność tych wyjaśnień została następnie potwierdzona w piśmie MF z 7 października 1997 r.

Podobny wniosek nasuwa się z interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2008 r. (nr IPPB1/415-1035/08-2/ES), która została wydana przez Izbę Skarbową w Warszawie wydanej na wniosek podatnika, który mieszkał na stałe w Wielkiej Brytanii, lecz w Polsce prowadził działalność polegającą na świadczeniu usług doradztwa gospodarczego. Przeciętnie raz w tygodniu przylatywał do Polski, gdzie wykonywał usługi, by po kilku dniach powracać do miejsca zamieszkania. W interpretacji tej wspomniany organ stwierdził, że:

,,Wydatki związane z zakupem biletów na przelot z Wielkiej Brytanii, jako miejsca zamieszkania, do Polski i z powrotem stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej."

W odróżnieniu od kosztów pracowniczych, koszty dojazdu do miejsca wykonywania działalności mogą zostać uwzględnione w wysokości faktycznie poniesionej i udokumentowanej zgodnie z zasadami stosowanymi do dokumentów będących podstawą księgowania (tj. ujmowania w księgach rachunkowych albo w podatkowej księdze przychodów i rozchodów).

Dojazd przedsiębiorcy do miejsca wykonywania działalności gospodarczej może odbywać się w różnych formach, np. poprzez korzystanie z komunikacji miejskiej, taksówek osobowych, własnych środków transportu.

W zależności od formy dojeżdżania, różny będzie sposób dokumentowania kosztów przejazdu. I tak jeśli dojazd odbywa się z wykorzystaniem:

    * prywatnego samochodu osobowego (lub też użyczonego przedsiębiorcy albo wynajmowanego przez niego) - wówczas podstawą dokumentowania kosztów związanych z przejazdem będzie ewidencja przebiegu pojazdu i dokumenty źródłowe tj. faktury, rachunki związane z eksploatacją samochodu,
    * samochodu będącego środkiem trwałym w firmie - wówczas podstawą dokumentowania będą faktury, rachunki potwierdzające eksploatację samochodu,
    * wyspecjalizowanych przewoźników - wówczas podstawą dokumentowania kosztów będą faktury, rachunki, bilety za przejazd.
 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości