Zmiana wysokości stawek podatku od towarów i usług. PDF Drukuj Email
Środa, 29 Grudzień 2010 08:42
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. stosowane będą następujące stawki VAT:

1. 23% - podstawowa stawka podatku,

2. 8% - stawka obniżona:

    * dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT,
    * do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych (lub ich części) zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,
    * do import_u dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków,
    * do dostawy dzieł sztuki dokonywanej przez twórcę lub spadkobiercę twórcy, oraz okazjonalnie przez podatnika, którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku gdy uprawniają do pełnego odliczenia VAT,
    * do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik VAT, do którego miałyby zastosowanie przepisy dotyczące dostawy dzieł sztuki;

3. 7% - stawka zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek.

4. 5% - stawka VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT,

5. 4% - stawka ryczałtu dla podatnika świadczącego usługi taksówek osobowych.
Minister Finansów może (w drodze rozporządzenia) w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług (lub ich części) oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek..

Ponadto Minister Finansów może obniżyć stawkę podatku z 8% do 7% na niektóre towary lub usługi i określić warunki stosowania tej stawki. Uprawnienie to przysługuje mu jedynie do końca stycznia 2011 r.

Limity przejścia na VAT w 2011 r.

W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Odpowiednio zasadę tę stosuje się do podatników, którzy w roku 2010 rozpoczęli dopiero sprzedaż opodatkowaną, a limit 100 tys. zł liczy się na zasadzie proporcji.