Home Porady, programy Porady prawne. Skutki sprzedaży samochodu firmie z innego kraju UE.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Skutki sprzedaży samochodu firmie z innego kraju UE. PDF Drukuj Email
Środa, 15 Luty 2012 16:50
Przykład:  Spółka z o.o. zakupiła we wrześniu nowy samochód ciężarowy (i zaliczyła go do środków trwałych). VAT został odliczony przez spółkę w całości w deklaracji VAT-7 za wrzesień. Samochód okazał się jednak niepotrzebny i teraz spółka chciałby go odsprzedać firmie z Łotwy. Oba podmioty, tj. polska spółka oraz łotewski odbiorca są zarejestrowanymi podatnikami VAT UE. Czy sprzedaż samochodu spółka powinna potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Czy do sprzedaży spółka ma zastosować 0% stawkę VAT? Czy spółka musi w jakiś sposób zwrócić odliczony VAT?

Sprzedaż tego samochodu stanowić będzie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną, co do zasady, według stawki 0%. Zwrot odliczonego podatku nie będzie konieczny.

Udzielając odpowiedzi, zakładam, że przedmiotowy samochód nie tylko zostanie sprzedany firmie z Łotwy, ale po wykonaniu tej sprzedaży (dostawy) zostanie na terytorium Łotwy wywieziony. Przyjęcie takiego założenia oznacza, że sprzedaż tego samochodu stanowić będzie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 13 ust. 1 ustawy o VAT), a konkretnie - wewnątrzwspólnotową dostawę nowego środka transportu (samochód, o którym mowa, ma bowiem status nowego środka transportu - zob. art. 2 pkt 10 ustawy o VAT).

A zatem sprzedaż przedmiotowego samochodu spółka powinna potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (przy czym bez znaczenia jest kwestia rejestracji spółki oraz łotewskiej firmy jako podatników VAT UE; w przypadku nowych środków transportu rejestracja VAT UE nie jest konieczna, aby dochodziło do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów - zob. art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT).

Będzie ona opodatkowana stawką 0%, o ile przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D spółka posiadać będzie w swojej dokumentacji dowody, że samochód został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium Łotwy (art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). W przeciwnym razie dostawa (sprzedaż) samochodu będzie musiała zostać udokumentowana podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.

Wyjaśnić przy tym pragnę, że do dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% będą w omawianej sytuacji - zakładając, że samochód zostanie wywieziony przez firmę łotewską bez użycia innego środka transportu (a więc samochód wyjedzie z Polski na Łotwę "na kołach") - kopia faktury oraz specyfikacja, a także tzw. dokument wywozu (zob. art. 42 ust. 5 ustawy o VAT).

Dokument wywozu nie będzie jednak musiał być sporządzany, jeżeli łotewska firma poda dla transakcji nabycia samochodu swój numer VAT UE (zob. art. 42 ust. 5 w zw. z art. 42 ust. 6 w zw. z art. 106 ust. 6 ustawy o VAT). Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2009 r. (sygn. IBPP2/443-352/09/LŻ), w której czytamy, że w sytuacji, (...) gdy wnioskodawca dokonał dostawy nowego środka transportu na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, a wywóz tego środka transportu przez nabywcę nastąpił bez użycia innego środka transportu (przewozowego), wnioskodawca nie ma obowiązku posiadania, oprócz kopii faktury sprzedaży i specyfikacji (tj. dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 i 3) dokumentu wywozu, o którym mowa w art. 43 ust. 5. Brak obowiązku wystawiania i posiadania ww. dokumentu wywozu nie zwalnia wnioskodawcy z konieczności udowodnienia innymi dokumentami (przykładowo wymienionymi w art. 42 ust. 11) faktu wywozu przez nabywcę z terytorium kraju nowego środka transportu, będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że niezależnie od tego, czy dostawa (sprzedaż) przedmiotowego samochodu zostanie opodatkowana według stawki 0% czy 23%, spółka nie będzie obowiązana do korekty podatku odliczonego przy nabyciu samochodu (a więc do zwrotu tego podatku). W obu przypadkach dostawa będzie bowiem opodatkowana (także bowiem sprzedaż opodatkowana stawką 0% to sprzedaż opodatkowana), a więc obowiązywać będzie założenie, że samochód do końca tzw. okresu korekty wykorzystywany był przez firmę do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 91 ust. 4 w zw. z art. 91 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

§ Podstawa prawna:

    art. 2 pkt 10, art. 13, art. 42 oraz art. 91 ust. 4 w zw. z art. 91 ust. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości