Home Porady, programy Porady prawne. Czy biuro rachunkowe ma obowiązek powiadomić GIF o praniu brudnych pieniędzy przez swojego klienta.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Czy biuro rachunkowe ma obowiązek powiadomić GIF o praniu brudnych pieniędzy przez swojego klienta. PDF Drukuj Email
Środa, 20 Czerwiec 2012 07:28
Czy biuro rachunkowe, prowadzące bieżącą analizę transakcji prowadzonych przez klienta, w przypadku powzięcia podejrzeń wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu zobowiązane jest do zawiadomienia o tym na piśmie klienta (osobę odpowiedzialną za realizację obowiązków wynikających z ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), czy jedynie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?

Odpowiedź: Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (biura rachunkowe) nie mają obowiązku powiadamiania swoich klientów, gdy posiadają uzasadnione podejrzenie istnienia związku między realizowaną transakcją a praniem brudnych pieniędzy bądź finansowaniem terroryzmu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucja obowiązana, która otrzymała dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji, mająca przeprowadzić transakcję lub posiadająca informacje o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kk, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora, przekazując wszystkie posiadane dane określone w art. 12 ust. 1 oraz art. 12a wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za wstrzymaniem transakcji lub blokadą rachunku, oraz wskazać przewidywany termin jej realizacji.

Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 1a wspomnianej ustawy, w przypadku gdy instytucja dokonująca zawiadomienia nie jest instytucją mającą przeprowadzić transakcję, zawiadomienie zawiera również wskazanie instytucji, która ma przeprowadzić transakcję.

W art. 165a kk zostało przewidziane przestępstwo polegające na finansowaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym, zaś w art. 299 kk, przestępstwo potocznie określane jako pranie brudnych pieniędzy.

Jeżeli zatem, biuro rachunkowe będące - na mocy art. 2 pkt 1 lit. o ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - instytucją obowiązaną, posiada informację o zamiarze realizacji transakcji i jednocześnie ma uzasadnione podejrzenia, że transakcja taka ma związek z wyżej wymienionymi przestępstwami, to jest ono obowiązane do niezwłoczne powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W zawiadomieniu należy wskazać instytucję, która będzie przeprowadzała transakcję.

W związku z tym, iż obowiązek pisemnego zawiadomienia ogranicza się jedynie do GIIF, to biuro rachunkowe nie ma obowiązku powiadamiania swego klienta, który będzie taką transakcję realizował.

Należy jednak pamiętać o zobowiązaniach biura rachunkowego wobec klienta wynikających z zawartej umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeżeli umowa przewiduje obowiązek zawiadomienia klienta w takich wypadkach, a biuro nie dopełni go, to może ponosić odpowiedzialność z tytułu powstałej w ten sposób szkody.

§ Podstawa prawna:

    art. 2 pkt 1 lit. o, art. 16 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.).
 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości