Home Porady, programy Porady prawne. Księgowanie przychodów jednostki oświatowej po nowelizacji z 2012 r.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Księgowanie przychodów jednostki oświatowej po nowelizacji z 2012 r. PDF Drukuj Email
Sobota, 23 Czerwiec 2012 04:28
Na którym koncie w jednostce oświatowej, w świetle znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości ewidencjonować przychody z takich tytułów jak: opłaty za duplikat legitymacji szkolnej, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego oraz wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS, dochody za sprzedaną makulaturę, zbieraną przez uczniów, opłata za przekroczenie limitu rozmów przez telefon komórkowy przez dyrektora szkoły?

Opłaty za duplikat legitymacji szkolnej należy zaksięgować na koncie 720. Pozostałe zdarzenia jednostka powinna ewidencjonować na przy użyciu konta 760.

Przychody i dochody w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych ewidencjonuje się na kontach zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty".

W ramach tego zespołu, do ewidencji dochodów budżetowych służy konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych". Ze zmodyfikowanego w 2012 r. opisu do tego konta wynika, że ewidencjonuje się na nim przychody z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

"Pozostałe" czyli nie "podstawowe"

Konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne" służy z kolei do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich przychodów niepodlegających ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.

W myśl art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości przez pozostałe przychody operacyjne rozumie się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności :

    z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji,
    z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
    z odszkodowaniami i karami, itp.Mając na uwadze zapisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości właściwa ewidencja zdarzeń przedstawionych w pytaniu powinna być prowadzona na następujących kontach :

1) Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (świadectw) - konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" . Opłaty tego typu są pobierane przez szkołę za czynności ściśle związane z podstawą działalnością szkoły. Wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole, a zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa - w przypadku ich zagubienia otrzymuje się duplikat).

2) Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego oraz wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS - konto 760

3) Dochody za sprzedaną makulaturę, zbieraną przez uczniów - konto 760

4) Opłata za przekroczony limit telefonu komórkowego przez dyrektora szkoły - konto 760.

Dochody określone w pkt. 2,3,4 księgujemy na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne", ponieważ osiągane są one przez szkołę w związku czynnościami nie należącymi do podstawowej działalności jednostki (działalności statutowej), lecz pośrednio przyczyniają się do jej prawidłowego funkcjonowania.
 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości